top of page
Placeholder Image

Hållbarhet

Hållbarhet inom restaurangbranschen och besöksnäringen handlar om att bedriva verksamheter på ett sätt som tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och ekonomiskt långsiktighet.

Annonsering
bottom of page