top of page
Prenumerera på Restaurangbransch.se's Nyhetsbrev

Tack för att du prenumererar!

Frågan som Regeringen inte har svarat på

Uppdaterat: 14 feb. 2023

Restaurangbranschen, Besöksnäringen och våra Synergibranscher är precis lika oroade som alla andra i Sverige över Corona's spridning i vårt samhälle. Vi har gjort stora förändringar i sättet vi arbetar. Vi har tagit fram rutiner för att måna om våra gästers och vår egen säkerhet. Vi har varit ännu mer noggranna med handhygien, städning och i hur vi agerar i våra gästkontakter. Vi har sett till att hålla avstånd och att våra gäster respekterar FOHM rekommendationer och de restriktioner vi fått från Regeringen.


Istället för att låta företagen få en ärlig chans att överleva och anställda ges möjligheten att behålla sina arbeten, har Regeringen nu ytterligare skärpt restriktionerna till en nivå där det är lönlöst att försöka få det att gå ihop.


Vi kämpar tillsammans mot Corona och för Restaurangbranschen. Vi vill att Sverige ska fungera under och efter Corona. Men nu är klockan fem i tolv. Får inte våra branscher ett stöd nu som verkligen kan göra skillnad i de konsekvenser vi har pga Regeringens agerande, så kommer en våg av konkurser, arbetslöshet, psykisk ohälsa och ett hårt slag mot Samhällsekonomin bli följden.


"Alla saker som du skulle vilja göra, men som inte är nödvändiga:

Ställ in. Boka av. Skjut upp."


Dessa ord; i sammanhanget med de starka restriktioner som presenterades och som mer eller mindre är riktade enbart till Restaurangbranschen och Besöksnäringen, är helt avgörande för utvecklingen vi sett under slutat av november och hela december. Vi förlorade alla möjligheter att bedriva våra verksamheter med tre korta meningar.


Handlande får konsekvenser. Det vet Regeringen.


Frågan som aldrig besvarats av Regeringen


I Regeringens och Socialminister Lena Hallengren's Pressmeddelande angående de skärpta restriktionerna för alkoholservering står följande;


"Bakgrunden till beslutet är den kraftigt ökande smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Att vistas på krogar, barer och restauranger kan vara förknippat med ökad risk för smittspridning. Vidare riskerar alkoholpåverkan att öka trängsel på serveringsställen och därmed spridning av covid-19"


När det kommer till att motverka och minska smittspridning har nyss nämnda bransch följt de råd och hårda restriktioner vi fått från FOHM. "Kan vara förknippat med ökad risk"? Varför formulerar man sig så? Svaret är enkelt. Det finns fakta som pekar på att krog, barer och restauranger inte är förknippat med den kraftigt ökade smittspridning som Regeringens Pressmeddelande talar om, helt enkelt för att vi har gjort ett bra jobb inom branschen och följt råd och restriktioner från FOHM.


Så "kraftigt ökande smittspridning" är alltså bakgrund till detta beslut; men eftersom denna ökning av smittspridning inte kan härledas till vår bransch med de fakta som finns, så leder detta osökt fram till frågan som Regeringen inte fått och därför inte besvarat:


På vilka grunder av fakta har Regeringen tagit fram de restriktioner vi fått inom Restaurangbransch och Besöksnäring och vad är målet med dem?

Självklart ska vi göra allt för att hitta nya vägar att bekämpa Corona - men det kan inte komma fler och hårdare restriktioner utan att ta ansvar och det är oundvikligt att handlande får konsekvenser.


Det vet Regeringen.


Frågan som man hela tiden kommer tillbaka till är varför Regeringen väljer att ta fram så starka restriktioner att restaurang- och besöksnäringen omöjliggörs att bedriva lönsam verksamhet; med konkurser och arbetslöshet som följd, utan att presentera nya åtgärdspaket som verkligen skulle kunna göra en skillnad - och i slutändan motverka de konsekvenser dessa restriktioner medför?


Svaret har vår Statsminister redan i sitt tal till Nationen:


"Det vi som land gör fel nu får vi lida för senare.

Det vi gör rätt nu får vi glädje av senare"


Det är dags att göra det som är rätt nu.


Tillsammans mot Corona och för Restaurangbranschen,


Fredrik Goldhahn

Restaurangbransch.se


SKRIV UNDER VÅR NAMNINSAMLINGSenaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page