Tillsammans mot Corona och för Sveriges företag och anställda

Uppdaterad: maj 5

Sveriges Restaurangbransch, Besöksnäringen, våra Synergibranscher och dess anställda har lidit färdigt nu i Pandemins restriktioner och uppmaningar från Regeringen.


Inom Restaurangbranschen, Besöksnäringen och våra Synergibranscher fortsätter vi att motverka spridningen av Corona med alla medel vi kan men vi måste också samtidigt få stöd från Regeringen så vi tillsammans kan skapa en hållbar samhällsekonomi, förutsättningar för ett långsiktigt företagande, säkra jobben och en god folkhälsa.


Vi har egentligen bara ett enda krav: att Regeringen tar sitt fulla ansvar för den rådande situationen. Regeringen är ytterst ansvarig och vi måste därför få stöd som hjälper och motverkar de begränsningar att driva företag, att anställa och utvecklas som Regeringens Coronastrategi har fört med sig. Regeringens restriktioner kräver ytterligare direkta åtgärder och förstärkta stödpaket.Bild ovan: "Dominoeffekten", digitaliserad av Peter Iwers efter en skiss av Åsa Edman


Var för sig är vi starka - bara tillsammans kan vi skapa opinion.


I Sverige finns det 1,2 miljoner företag varav 99,9% utgörs av små och mindre företag. Sveriges småföretag är motorn för landets tillväxt. Det är fakta.


Vi representerar företag, entreprenörer och anställda, de som samverkar med eller blir påverkade av vår allvarliga situation. Vi representerar också odlare, mathantverkare, producenter, leverantörer och grossister men även våra gäster, våra besökare, våra turister – vi representerar dig.


Vi vill att Sverige ska fungera under och efter Pandemin.


Vad föreslår vi?


Läget i våra branscher är högst akut. Nu måste regeringen agera! Vi stödjer därför Företagarförbundets förslag om slopad Arbetsgivaravgift för kvartal 1 och 2 i början av 2021; en akut åtgärd med likviditet i huvudfokus och som inte sätter företagen i en framtida ekonomisk besvärlig situation.


Fördelar med slopad arbetsgivaravgift under krisen.

  • Genom Skatteverkets snabba och enkla handledning av arbetsgivaravgiften kan pengarna betalas ut snabbt.

  • Pengarna finns redan avsatta och utlovade i andra stöd som inte utnyttjats.

  • Stödet är provat och godkänt

  • Möjligheten att kontrollera tex omsättningstapp för skatteverket är enkelt eftersom företagen momsdeklarera månadsvis eller kvartalsvis och därmed kan stödet träffa endast de utsatta.


Vi stödjer även Visita's förslag på akuta åtgärder för att motverka risken för en hotande konkursvåg och att tiotusentals jobb försvinner i hela Sverige med hjälp av förbättrade och förstärkta stöd som betalas ut omedelbart:


  • Riktad ersättning för alkoholstopp. Förbudet mot alkoholförsäljning efter klockan 20 innebär att många restauranger tvingas hålla stängt den tid då intäkterna normalt är som störst. Ett stöd som ger 100 procent ersättning för det intäktsbortfall alkoholstoppet leder till måste börja betalas ut omedelbart och det behöver redan från början vara tydligt att det gäller så länge begränsningarna är kvar.

  • Förbättrat omställningsstöd. Stödet behöver utökas så att företag som i praktiken inte kunnat ha öppet kan få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta. Maxbeloppet behöver återställas till 75 miljoner kronor per månad och företag. Nivån ska gälla från juni under resterande tid stödet finns.

  • Hyresstöd. Företag som inte omfattas av omställningsstödet, till exempel